info@donboscohaacht-oudleerlingen.be

© Oud-Leerlingenbond Don Bosco Haacht

webmaster: Marc Vanderwilt

 

Ook op facebook

 

Bezoekers site

een vereniging
in beweging

Vier maal per jaar

De Oud-Leerlingenbond publiceert vier maal per jaar een tijdschriftje: "Don Boscoop". Met het Herfstnummer van 2022 vatten we al de 54ste jaargang aan.

 

De oplage van zowat 3.400 exemplaren gaat naar betalende leden, (oud-)leer-krachten en (oud-)personeelsleden van de school, en laatstejaars.

Ben je afgestudeerd in Don Bosco Haacht en wens je "Don Boscoop" driemaandelijks te ontvangen? Word dan lid van de Oud-Leerlingenbond.

 

Hoe word je lid?

Stort jaarlijks 10 euro op rekeningnummer BE82 7343 2417 9968
KREDBEBB
.

 

Hoe blijf je lid?

Door jaarlijks je bijdrage te betalen.

En toch gebeurt het dat oud-leerlingen ongewild uit ons bestand 'verdwijnen'... Klopt je adres niet meer, dan bezorgt De Post het onbestelbare Don Boscoopje netjes aan ons terug.
Dus... als je verhuist of als de straatnaam of het huisnummer wijzigt, mag je niet vergeten dit aan ons te melden. Dat kan gewoon via een e-mail. Of gebruik onze online adreswijziging.

“Hier Don Bosco” effent pad

voor “Don Boscoop”

In september 1969 verscheen het eerste blaadje met als titel “Hier Don Bosco”. In januari 1970 werd het om­gedoopt tot “Don Boscoop”.  

 

De “Ten huize van...”-reeks be­gon bij Jan Pinxten, secretaris van de school, en vertelde in de beginjaren meer over de gastvrije ont­vangst dan over leven en werken. De rubriek bleek aan te slaan en de ge­sprek­ken werden indringender en het ge­schre­ven relaas langer.

 

Sinds­ dat eerste nummer is er gesleuteld aan de vorm­geving – van vouw­blaadje naar ac­cor­deonblad naar een handig boekje – en de frequentie. En we hebben er ook een steunkleurtje aan toegevoegd.

 

De op­zet om het school­leven bij de oud-leerlingen te brengen en de oud-leerlingen terug naar de school te halen ter gelegen-heid van Eet­dagen en Opendeurdag blijft. Zo poogt “Don Boscoop” vandaag via de rubriek “Gebeurde... Gebeurt nog!”, foto­-

col­lages en

impressies de

oud-leerlingen

een goed inzicht
te geven in het
reilen en zeilen
in Don Bosco
Haacht.

Don Boscoop

archief_ten_huize_van_2000+2010.pdf

Het Herfstnummer 2022
van Don Boscoop gemist?

 

Lees het hier!

 

Archief
“Ten huize van...”

2000 - ...

 

Archief
“Ten huize van...”

1990 - 1999

 

Archief
“Ten huize van...”

1980 - 1989

 

Archief
“Ten huize van...”

1970 - 1979

archief_ten_huize_van_2000+2010.pdf
archief_ten_huize_van_1990.pdf
archief_ten_huize_van_1980.pdf
archief_ten_huize_van_1970.pdf
don_boscoop_zomernummer_2014.pdf
don_boscoop_herfstnummer_2022_full.pdf